Vill ni förbättra kommunikationen i arbetsgruppen?

Detta är en kortlek som bryter ned organisatorisk och social arbetsmiljö till konkreta delar. Den är utarbetad efter AFS 2015:4. Korten har en sida med frågor som tar ett individuellt perspektiv och motsvarande sida tar ett gemensamt perspektiv på samma konkreta del. Det blir tydligt att det alltid samtidigt finns två ansvarsperspektiv på samma frågeställning.

Kortleken kan med fördel användas som material i workshop i en arbetsgrupp. Den kan också bli en stående inslag på exempelvis gruppmöten då man tar ett kort per vecka/månad etc.